Dołącz do pierwszej Orkiestry Społecznej w Warszawie!

A gdyby tak wziąć instrument i pograć dla przyjemności? Sięgnąć do swoich muzycznych doświadczeń, trochę odkurzyć umiejętności, jeśli tego wymagają i wykorzystać swój talent w słusznej sprawie? Przy Grochowskiej 272 rozpoczyna nabór Orkiestra Społeczna, która w swoich założeniach ma być nastawiona na dostarczanie przyjemności z muzykowania, koncertując w takich miejscach jak szpitale, domy pomocy społecznej czy świetlice środowiskowe.

Orkiestry społeczne to zespoły, w których w czasie wolnym miłośnicy muzyki mogą rozwijać swoją pasję grania orkiestrowego i kameralnego. Ich członkami w większości są osoby dorosłe, niebędące muzykami, ale posiadajace umiejętność grania na klasycznych instrumentach, uczęszczające w przeszłości do szkół muzycznych. Orkiestry społeczne mają za zadanie nie tylko tworzyć przyjazną przestrzeń do rozwijania zainteresowań swoich członków, ale również mieć szersze społeczne dotarcie. Taki model realizowania pasji jest ogromnie popularny w wielu krajach i warto spopularyzować go również u nas, by wykorzystać ogromny potencjał umiejętności licznej grupy osób i nadać im społeczny kontekst. Stąd też plany dotyczące aktywności koncertowej orkiestry w społecznościach lokalnych oraz docierania z muzyką na żywo do miejsc o utrudnionym do niej dostępie – ośrodków opiekuńczych, domów pomocy społecznej, szpitali czy świetlic środowiskowych. Przekazywanie swojej muzyki innym to czynność wymykająca się prostym słowom. Moment, w którym pasja jednego, staje się nadzieją drugiego jest niezwykle inspirujący. 

Orkiestrę Społeczną poprowadzą: Katarzyna Konciak animatorka kultury, managerka projektów edukacyjnych i artystycznych i Wojciech Hazanowicz muzyk i działacz społeczny, którego warsztaty improwizacji i kreatywności dla orkiestr zyskały uznanie w Niemczech, Brazylii i Szwecji, a od wielu lat jest dyrektorem Polskiej Orkiestry Młodzieżowej.