Orkiestra Społeczna

Orkiestra Społeczna gra dla przyjemności i zawsze w słusznym celu. To ludzie różnych zawodów, którzy sięgają do swoich umiejętności gry na instrumentach, spotykają się po pracy, żeby grać i angażować się społecznie.

Do Orkiestry Społecznej dołączyli naukowcy, dziennikarze, inżynierowie, nauczyciele, księgowi. Wrócili do gry na instrumencie, ponieważ orkiestra dała im kontekst społeczny do wykorzystania ich muzycznych umiejętności, możliwość użycia swoich talentów w szczytnym celu. Poza tym na próbach spotkają się w gronie osób o podobnej wrażliwości. 

Działalność Orkiestry Społecznej to nie tylko miłe spędzanie razem wolnego czasu. To także adresowanie działań do osób, które z różnych powodów nie są odbiorcami koncertów orkiestr profesjonalnych i mają ograniczony dostęp do kultury. Orkiestra Społeczna wypełnia niszę organizując własne wydarzenia oraz wspierając społeczne akcje innych podmiotów. Koncertuje bezpłatnie w miejscach nietypowych, dla ludzi do tej pory pozbawionych szans na usłyszenie muzyki symfonicznej na żywo.

Orkiestrę Społeczną prowadzą Wojciech Walczak, muzyk i działacz społeczny, od wielu lat dyrektor Polskiej Orkiestry Młodzieżowej oraz Katarzyna Konciak, animatorka kultury, managerka projektów edukacyjnych i artystycznych.